25/01/2017

10 sự kiện tiêu biểu của ngành thư viện năm 2016

Năm 2016, ngành Thư viện đã có những bước phát triển tích cực, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng văn hóa đọc và nâng cao tri thức cho mọi tầng lớp nhân dân. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm vừa qua:

1. Hội nghị tổng kết 05 năm hoạt động thư viện và Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015 và liên hoan tiếng hát ngành thư viện lần thứ III

 

Hội nghị - Hội thảo diễn ra từ ngày 02-03/6/2016 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là cán bộ Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao, cán bộ Lãnh đạo thư viện tỉnh/thành, cán bộ thư viện cấp huyện, cấp xã của 63 tỉnh/thành trong cả nước. Hội nghị đã đánh giá một cách toàn diện những thành tựu của ngành thư viện đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020.

Cùng với Hội nghị, Liên hoan tiếng hát ngành thư viện với chủ đề “Thư viện mãi mãi một niềm tin” đã được tổ chức với sự tham gia của các tiết mục đến từ các cán bộ thư viện của hệ thống thư viện công cộng trong cả nước.

Hội nghị đã mở ra giai đoạn phát triển mới (2016-2020) với sứ mệnh hướng tới cộng đồng, tích cực phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân, phục vụ xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Hội nghị được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động thư viện.

 2. Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện tại 03 miền Bắc, Trung, Nam