01/03/2019

Hội nghị - Hội thảo triển khai công tác hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Định năm 2019

Hòa trong không khí Xuân, năm mới 2019, nhìn lại chặng đường đã qua năm 2018 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, trực tiếp lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định. Thư viện Bình Định và mạng lưới thư viện huyện - cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng với nhiều nội dung phong phú, đạt nhiều kết quả thiết thực,