...
Phân loại: 370.922
Tác giả: Quang Lân
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 199 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện về lòng hiếu học của học trò, sĩ tử thời xưa của nước ta như thần đồng Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền (trạng nguyên nhỏ tuổi nhất), chuyện về "Thần siêu", "Thánh Quát", giai thoại về vị tân khoa cử nhân khi tuổi đã xế chiều Đoàn Tử Quang, chuyện về vị vua hiếu học bậc nhất trong lịch sử nước ta Lê Thánh Tông, các gương học tập của các tăng nhân, học giả hay văn học gia nước ngoài
Từ khóa: Văn học Việt Nam

Tìm kiếm thêm