...
Phân loại: 711
Tác giả: Hồng Phúc
Thông tin xb: Bình Định: Báo Bình Định, 2018
Mô tả vật lý: tr. 8, 40cm
Tóm tắt: Trình bày thực trạng lấn chiếm đất xây dựng trái phép tại các triền núi Bà Hỏa tại các phường Ngô Mây, Lê Hồng Phong, Đống Đa và những nguy cơ tiềm ẩn như: sạt lở núi, sập đổ nhà, nhất là khi có mưa, bão

Tìm kiếm thêm