...
Phân loại: 959.7028
Tác giả: Nguyên Việt
Thông tin xb: H.: Tạp chí Xưa & Nay, 2013
Mô tả vật lý: tr. 3-5, 30cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát hiện, nhận định lịch sử, họa tiết,... về khẩu súng thần công đang được trưng bày tại nhà bảo tàng tỉnh Bình Định.
Từ khóa: Cảng Thị NạiQuang TrungSúng thần công

Tìm kiếm thêm