...
Phân loại: 636.08
Tác giả: Phương Chi
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý: 142 tr., 21 cm
Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, lợn, bao gồm công tác chuẩn bị: chuồng trại, chọn giống, thức ăn và cách cho ăn,.... một số bệnh thường gặp ở trâu, bò, lợn: viêm vú, ghẻ, hội chứng tiêu chảy, viêm màng phổi,.... và phương pháp điều trị.

Tìm kiếm thêm