...
Phân loại: 621.31042
Tác giả: Hà Văn Tính
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý: 132 tr.: bảng, tranh vẽ, 21 cm
Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng bảo trì và sử dụng các thiết bị điện và điện tử được sử dụng phổ biến trong các gia đình như: Các loại đèn chiếu sáng, ti vi, điều hoà không khí, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, bình nóng lạnh, nồi cơm điện, bàn là điện...

Tìm kiếm thêm