...
Phân loại: 959.70099
Tác giả: Phạm Trường Khang
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý: 204 tr., 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về tài trí, sự ứng xử thông minh, khôn khéo, nhanh nhạy, dũng cảm và nghệ thuật đàm phán kiên trì, linh hoạt của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến cùng một số câu chuyện về tài ứng xử ngoại giao thông minh, kiên định của các vua: Lê Hoàn, Trần Thái Tông, Quang Trung,...

Tìm kiếm thêm