...
Phân loại: 615.8
Thông tin xb: H.: Thể dục Thể thao, 2013
Mô tả vật lý: 359 tr.: minh họa, 27 cm
Tóm tắt: Trình bày đại cương về thể dục chữa bệnh. Các phương pháp luyện tập, các bài tập thể dục chữa bệnh không dùng thuốc và chăm sóc sức khoẻ như: chữa bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, xương khớp, chấn thương các cơ quan vận động...

Tìm kiếm thêm