...
Phân loại: 152.41
Tác giả: Milena Nguyen
Thông tin xb: H.: Thế giới, 2018
Mô tả vật lý: 227 tr., 20 cm
Tóm tắt: Kể về câu chuyện yêu xa xuyên lục địa của tác giả Milena Nguyen với bạn tâm giao người Brazil nay là chồng của cô nhằm truyền cảm hứng và khơi gợi cho bất kỳ ai đang yêu xa có thêm nhiều can đảm, niềm tin vào tình yêu của chính mình

Tìm kiếm thêm