...
Phân loại: 158.109489
Tác giả: Søderberg, Marie Tourell
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2018
Mô tả vật lý: 183 tr.: ảnh màu, 17 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của Hygge - phong cách sống tìm kiếm hạnh phúc và cảm nhận sự ấm áp từ những điều nhỏ bé, bình dị của người Đan Mạch. Hướng dẫn thực hành và phát triển Hygge trong cuộc sống thường nhật

Tìm kiếm thêm