...
Phân loại: 6C8
Thông tin xb: H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý: 199tr., 19cm.
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về các loại thực phẩm, cách sản xuất, chế biến, nấu nướng các loại thức ăn và sử dụng cho phù hợp, hợp vệ sinh, đảm bảo sức khoẻ
Từ khóa: Thực phẩmthức ănNấu ănChế biến thực phẩmKhoa học thường tức

Tìm kiếm thêm