...
Phân loại: 6C8.92
Tác giả: Triệu Thị Chơi
Thông tin xb: H.: Thông tin, 1992
Mô tả vật lý: 260tr., 24cm.
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cần thiết trong lĩnh vực ăn uống và dinh dưỡng, từ việc trang bị kiến thức chuyên môn đến việc làm ra các món ăn, món bánh bằng phương pháp chế biến khác nhau; cách tỉa các loại rau, củ, quả; cách sắp xếp và trang trí mĩ thuật
Từ khóa: Chế biếnthức ăndinh dưỡng

Tìm kiếm thêm