...
Phân loại: 618N(075.3)
Thông tin xb: H.: Y học, 1983
Mô tả vật lý: 207tr.: minh họa, 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh học nhi khoa: Các bệnh về thận, các bệnh máu và bệnh về thần kinh
Từ khóa: Y họcbệnh họcnhi khoabệnh thậnbệnh máubệnh thần kinh

Tìm kiếm thêm