...
Phân loại: 327
Tác giả: Ivanxơ, Grantơ
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1986
Mô tả vật lý: 362tr., 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về các cuộc xung đột mới ở khu vực bán đảo Đông Dương từ sau ngày giải phóng miền Nam (Việt Nam); quan hệ bình đẳng giữa 3 nước Đông Dương; phê phán chính sách của Trung Quốc và Mỹ trong khu vực
Từ khóa: Xung đột vũ trangkhủng hoảng chính trịquan hệ quốc tếchính sách ngoại giaoĐông Dươngsách tham khảo

Tìm kiếm thêm