...
Phân loại: 7A9.3
Tác giả: Koblentz, A
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Liên đoàn cờ Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý: 217tr., 21cm
Tóm tắt: Nêu lên những kỹ thuật đánh cờ vua như các đòn tấn công, thế cờ phải đi, và mấy bài học cơ bản, có bài tập kèm theo giải đáp
Từ khóa: Cờ vuachiến lượcchiến thuật

Tìm kiếm thêm