...
Phân loại: 001.9(098)
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1988
Mô tả vật lý: 140tr : hình ảnh, 19cm
Tóm tắt: Các kỷ lục thế giới trên các lĩnh vực thể dục thể thao, văn học nghệ thuật, địa lý, quân sự quốc phòng, tài chính tiền tệ...
Từ khóa: Kỉ lục thế giớithể dục thể thaovăn học nghệ thuậtquân sựtài chính

Tìm kiếm thêm